กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
  โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง Bankamyadaeng School ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน    
Language:
สำหรับผู้ดูแลระบบ/สมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
ผลการทดสอบระดับชาติ
    ข้อมูล RT ป.1
    ข้อมูล NT ป.3
    ข้อมูล O-NET ป.6
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ITA Online สถานศึกษา
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    Infographic เพื่อการศึกษา
    กลุ่มที่ 8 บ้านฝางเหนือ
 
    XZMI3y.jpg

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      32 คน

สถิติเดือนนี้:   598 คน

สถิติปีนี้:        37466 คน

สถิติทั้งหมด: 47802 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

  • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดงคุรุราษฎร์อนุสรณ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง ตั้งอยู่บ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ ๑๑ ไร่  ๒๒๐ ตารางวา ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ระยะทาง ๓๖ กิโลเมตร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายจันทร์  ผิวขำ

ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นายภักดี  ปริบาล

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่